Instrukcja obsługi parasola

INSTRUKCJA OBSŁUGI PARASOLA OGRODOWEGO

1. Wyjąć z opakowania lub pokrowca parasol.
2. Maszt wstawić w podstawę napełnioną wodą bądź podstawę betonową lub granitową. Unieruchomić maszt w podstawie odpowiednią śrubą zaciskową – maszt musi byś stabilnie zamocowany w podstawie.  Podstawa musi być dostosowana do wielkości i wagi parasola.
3. Rozłożyć czaszę parasola w następujący sposób:
• W przypadku parasoli otwieranych ręcznie rozłożyć lekko szprychy parasola w celu rozluźnienia fałd tkaniny a następnie przesuwając suwak ku górze otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady. Zabezpieczyć czaszę zawleczką, jeśli w taką jest wyposażony parasol.
• W przypadku parasoli otwieranych linką rozłożyć lekko szprychy parasola w celu rozluźnienia fałd tkaniny a następnie pociągając za linkę otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady. Zabezpieczyć czaszę zawleczką, jeśli w taką jest wyposażony parasol.
• W przypadku parasoli otwieranych korbką rozłożyć lekko szprychy parasola w celu rozluźnienia fałd tkaniny a następnie pokręcając korbką otworzyć czaszę parasola do miejsca blokady.
Nie należy zbyt mocno pokręcać korbą. Jeśli w trakcie kręcenia korbą wyczuwalny jest nadmierny opór to należy przestać otwierać parasol i sprawdzić powód cięższego otwierania parasola. Zazwyczaj wystarczy rozluźnić szprychy i fałdy tkaniny. Zabezpieczyć czaszę zawleczką, jeśli w taką jest wyposażony parasol.

UWAGI EKSPLOATACYJNE

  1. Składanie parasola powinno odbywać się w kolejności odwrotnej do rozkładania.
  2. W razie zawilgocenia tkaniny parasola należy go wysuszyć w stanie rozłożonym.
  3. Chronić parasol przed silnym wiatrem składając jego czaszy (zapobiega to wyrwaniem z podstawy przez wiatr oraz połamaniem ramion stelaża parasola).
  4. Nie wolno używać otwartego ognia w pobliżu lub pod otwartym parasolem.

Nasze marki

_