Reklamacje

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Wszystkie zakupione towary objęte są gwarancją producenta na podstawie dowodu zakupu. Okres gwarancji wynosi 2 lata (w niektórych przypadkach wybrane parasole mają przedłużoną gwarancję do 5 lat).
 2. Gwarancja nie obejmuje:
  – zużycia się i zmiany kolorów pokrycia tekstylnego
  – uszkodzeń lakieru spowodowanych przez używanie parasola
  – uszkodzeń powstałych w związku z używaniem parasola niezgodnie z jego przeznaczeniem
  (np. do celów przemysłowych, profesjonalnych)
  – uszkodzeń spowodowanych przez wiatr lub powstałych wskutek przekręcenia korby,
  upadku parasola czy mocnego pociągania za ramiona parasola
  – uszkodzeń powstałych wskutek zmian w budowie produktu.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną wraz z dołączoną kopią dowodu zakupu na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia oraz dane Klienta składającego reklamację jak i kopię dowodu zakupu towaru.
 5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres SELCO Ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań
 6. Po otrzymaniu towaru stanowiącego przedmiot reklamacji w ciągu 14 dni Sprzedawca informuje Klienta o pozytywnym (lub nie) rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Towar zostaje naprawiony lub przekazany do producenta w celu wymiany.
 7. Naprawiony lub wymieniony towar zostanie wysłany na koszt Sprzedawcy.
 8. W przypadku otrzymania niewłaściwej lub uszkodzonej przesyłki należy niezwłocznie zgłosić to drogą telefoniczną lub elektroniczną firmie Selco.
 9. Odesłanie Towaru niezgodnego z Umową rekompensujemy zwrotem wysyłki kosztów w wysokości zgodnej z cennikiem transportu firmy Selco.
 10. Niezależnie od podstawy reklamacji, Kupujący jest zobowiązany do demontażu (produkty wielogabarytowe) i zapakowania towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt należy wysłać wraz z kopią faktury/paragonu.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

Nasze marki

_